Podział na grupy 15-16.10.2022
Regulamin turniejowy Tenis 10 na rok 2022
Plan gier kat. Zielona
plan gier kat. Pomarańczowa