Podczas kolejnego etapu kariery, zawodnicy dalej pracują nad rozwojem koordynacji i motoryki. Uczą się jak radzić sobie na boisku poprzez grę na coraz większych powierzchniach . Podczas niej przyswajają ogólne umiejętności techniczne, a także poprawiają sprawność ruchową.
Nasza wykwalifikkowana kadra trenesrska zadba o harmonijny rozwój sportowy z uwzglednieniem wartości oraz potrzeb społecznych, edukacyjnych i mentalnych.

Podczas zajęc wykorzyszystujemy sprzęt najwyższej jakości dostosowamy do wieku i pogtrzeb młodych adeptów piłki nożnej.
Nasi zawodnicy mają do wyboru jedną ,dwie lub trzy jednostki treningwe w tygodniu. Zapewniamy udział w turniej oraz sparingach organizowanych na obiektach Sport Factory Park jak i poza.
Nastawienie na kształtowanie indywidualnych umiejętności piłkarskich to dla nas priorytet,